SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 05/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 25.05.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)             ...
Danh sách Sinh Viên làm Lễ Tốt Nghiệp - Ngày 04/06/2016 Sinh viên xem thông báo và quy trình làm lễ tốt nghiệp tại mục "Sinh viên -> Thông báo". ***Danh sách xem file danh sách đính kèm
Danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp tháng 05/2016 Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Lưu ý có 2 file danh sách: Đạt và Không đạt. Nếu có thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi về phòng Đào tạo.
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 04/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 03.05.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)...
Danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp tháng 04/2016 Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm. Lưu ý có 2 file danh sách: Đạt và Không đạt. Sinh viên vui lòng phản hồi về phòng Đào tạo chậm nhất là 25/04/2016.
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 03/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 28.03.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7)...
Danh sách sinh viên được công nhận Tốt nghiệp - Đợt xét tốt nghiệp tháng 01/2016 Thời gian nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (GCN TNTT) từ ngày 15.02.2016. Thời gian nhận: 7h30 - 11h30 (Thứ 2 -> thứ 7) 13h30 - 16h30 (Thứ 2 đến thứ 6)  Địa điểm nhận: Văn phòng Khoa. Lưu ý: KHI...
Update sơ đồ chỗ ngồi - Danh sách sinh viên đăng ký tham dự lễ Tốt nghiệp - Chiều 29.01.2016 Sinh viên xem thông tin về số thứ tự mới và đợt mới của mình trong file đính kèm. Sơ đồ chỗ ngồi đã được cập nhật.  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC