Kế hoạch thực hiện KLTN - Khóa 13 - Hệ ĐHCQ - Cập nhật mới 13.01.2017

Update thông tin.
Sinh viên xem kế hoạch thực hiện Khóa luận TN ở file đính kèm.
Danh sách đủ điều kiện làm Khóa luận TN Khóa sẽ chuyển qua email cho BCS các lớp. (Nếu lớp nào chưa nhận được danh sách yêu cầu BCS Lớp nhanh chóng liên hệ gấp với VPK - Gặp Anh Nghĩa để được hỗ trợ).
Lưu ý:
+ Quá thời hạn quy định theo kế hoạch, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
+ Nếu như sinh viên đồng ý làm KLTN thì sau khi chốt danh sách Phòng Đào tạo - Khảo thí sẽ tự chuyển 02 môn thay thế KLTN thành môn KLTN (Sinh viên KHÔNG phải hủy 02 môn thay thế).

 
14560562


Banner Tư vấn trực tuyến