DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM KLTN - KHÓA 2014 - HỆ ĐHCQ
Sinh viên lưu ý truy cập vào đường link sau để xem thông tin: 
http://sinhvien2.hutech.edu.vn/TraCuuThongTin/TraCuuGVHD
Cách nhận diện: 
TH1: Nếu sau khi  sinh viên sau khi nhập MSSV và mã capcha vào mà hệ thống hiển thị lên thông tin của SV và có phần hướng dẫn => Sinh viên có tên trong danh sách làm KLTN (Có nhiều thông tin cần SV lưu ý => Đọc thật kỹ thông tin).
Hình minh họa: 

TH2: Nếu sau khi  sinh viên sau khi nhập MSSV và mã capcha vào mà hệ thống hiển thị lên Dữ liệu yêu cầu không tìm thấy! => Sinh viên không nằm trong danh sách được làm KLTN.
Hình minh họa: 
14568440