Update_THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK2 - NH 2019 - 2020
Mọi thông tin về GVHD sẽ được update trong bài viết này. Sinh viên lưu ý!!!
--------------------
Update 14:30_Ngày 10.07.2020: Đã có danh sách GVHD của 01 bạn SV đăng ký bổ sung môn học (Lại Văn Linh). Các bạn khác nếu vẫn chưa có danh sách GVHD vui lòng liên hệ gấp về VPK gặp Anh Nghĩa trong chiều hôm nay nếu trễ sẽ không được giải quyết.
--------------------
Update 19:30_Ngày 02.07.2020: Đã có danh sách GVHD của 04 bạn SV đăng ký bổ sung môn học (Quốc Thông, Thu Hà, Trâm Anh, Tường Vy). Các bạn khác nếu vẫn chưa có danh sách GVHD vui lòng liên hệ gấp về VPK gặp Anh Nghĩa.
--------------------
Update 21:30_ Đã có danh sách GVHD của 36 bạn làm Đồ án tốt nghiệp (17 SV QTKS và 19 SV QTNH)
--------------------
Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện báo cáo tốt nghiệp của Bậc Đại học, Cao đẳng các khóa (Bao gồm hệ Chính quy, hệ Liên thông, hệ VJIT) - HK2 - Năm học 2019 - 2020.

Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=335&dot=24
Vào link các bạn chọn năm học: 2019 - 2020 => Nhập MSSV => Tick vào phần "Tôi không phải người máy" => Xem kết quả.
Cách nhận diện:

1/ Đã cập nhật: Các bạn vui lòng đọc thật kỹ và thực hiện thật đúng hướng dẫn (lưu ý liên hệ với nhóm trưởng để được hỗ trợ => Theo kế hoạch thực tập, trong thời gian từ 30/06 đến 09/07/2020 GVHD và SV phải họp với nhau để thống nhất thông tin).

2/ Không có thông tin: Nếu gặp trường hợp này, các bạn vui lòng liên hệ ngay với VPK trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn và giải quyết. => Sinh viên không liện hệ mọi trách nhiệm các bạn sẽ tự chịu trách nhiệm.
14584870