TB V/v tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến

SINH VIÊN XEM KỸ THÔNG TIN TRONG THÔNG BÁO. CHI TIẾT CÁC BẠN LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG. 
Link thông tin liên hệ trong giai đoạn giãn cách: https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/tin-hutech/14594744-cap-nhat-dia-chi-van-phong-truc-tuyen-cua-cac-phong-ban-khoa-vien-hutech-nam-hoc-2021-2022
14596855