SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
KH số 25/KH-K.QTDL-NH-KS- Kế hoạch thực tập - HK2 - NH 2021 - 2022 (DÀNH CHO SV HỆ VIỆT NHẬT - VJIT) SINH VIÊN CÁC LỚP THUỘC HỆ VIỆT NHẬT (VJIT) LƯU Ý: + Xem kỹ kế hoạch thực tập; + Khoa đính kèm đường link các biểu mẫu, quy định để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp:...
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD THỰC HIỆN BCTN_HK2 - NH 2021 - 2022 (HỆ CQ + VJIT) Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện báo cáo tốt nghiệp của Bậc Đại học các khóa (Bao gồm hệ Chính quy, hệ Liên thông, hệ VJIT) - HK2 - Năm học 2021 - 2022 Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau:...
KH số 21/KH-K.QTDL-NH-KS- Kế hoạch thực tập - HK2 - NH 2021 - 2022_Update 01.03 SINH VIÊN LƯU Ý: + Xem kỹ kế hoạch thực tập; + Khoa đính kèm đường link các biểu mẫu, quy định để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC