SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
TB V/v nhận thẻ bảo hiểm y tế - Khóa 2013 - NH (13-14) Ban cán sự các lớp khóa 2013 lên văn phòng khoa để nhận thẻ bảo hiểm cho lớp.
TB V/v nhận biểu mẫu rèn luyện - HK1 - NH (2013 - 2014) SV lớp ngày đọc kỹ thông báo này. Cán bộ lớp các lớp nhận biểu mẫu rèn luyện và gửi về khoa đúng thời hạn nêu trong thông báo.
DSSV khen thưởng cán bộ lớp - NH (2012 - 2013) Cán bộ lớp xem danh sách đánh giá của lớp (danh sách chính thức). Cán bộ lớp có thắc mắc liên hệ về khoa trước 10g00 ngày 09/11/2013. Sau thời hạn trên, khoa không giải quyết bất kì trường hợp nào.
TB quy trình Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Dành cho sinh viên khóa 2009 Đại học, 2010 Cao đẳng, 11LCQT02 và những khóa trước (2006+2007+2008-ĐH, 2008+2009-CĐ, 2009+2010-HC, 11HQT1.2.3, 08VQT, 11LCQT01) được xét tốt nghiệp. SV xem danh sách nhận bằng tốt...
TB về điều kiện chứng chỉ anh văn, tin học để xét tốt nghiệp Dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 từ khóa 2013 trở đi.
DS khen thưởng cán bộ lớp - Năm học 2012 - 2013 - DỰ KIẾN 1. Cán bộ lớp kiểm tra lại thông tin cán bộ lớp hoạt động trong năm học 2012 - 2013 (mã số sinh viên, họ tên, số điện thoại) và phản hồi về văn phòng khoa trước ngày 30/10/2013. 2. Cá nhân lớp trưởng, lớp phó tự đánh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC