SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
TB về điều kiện chứng chỉ anh văn, tin học để xét tốt nghiệp Dành cho sinh viên Cao đẳng, Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 từ khóa 2013 trở đi.
DS khen thưởng cán bộ lớp - Năm học 2012 - 2013 - DỰ KIẾN 1. Cán bộ lớp kiểm tra lại thông tin cán bộ lớp hoạt động trong năm học 2012 - 2013 (mã số sinh viên, họ tên, số điện thoại) và phản hồi về văn phòng khoa trước ngày 30/10/2013. 2. Cá nhân lớp trưởng, lớp phó tự đánh...
TB V/v nhận sách của khóa 2013 - Hệ ban ngày SV khóa 2013 hệ cao đẳng, đại học chính quy xem kỹ thông báo này.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC