Kỳ thi Học kỳ 1A: Sinh viên nộp đơn nhận/xóa điểm I và chuyển ca thi đến 28/10
Từ 21/10, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có thể truy cập tài khoản cá nhân để xem lịch thi Học kỳ 1A năm học 2021-2022 và lịch thi phụ Học kỳ hè năm học 2020-2021. Sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi có thể nộp các loại đơn từ tương ứng từ nay đến 28/10.
 
Kiểm tra lịch thi và cập nhật địa chỉ email cá nhân
 
Sinh viên xem lịch thi cá nhân và lịch thi toàn trường tại website: http://daotao.hutech.edu.vn.
 
Kỳ thi HK1A sẽ diễn ra theo thức trực tuyến trên ứng dụng Google Classroom và Google Meet. Sinh viên sẽ sử dụng tài khoản email cá nhân để tham gia vào các phòng thi, do đó, các bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng email cá nhân để tham gia kỳ thi thuận lợi. Trong trường hợp cần thay đổi email, sinh viên truy cập website http://daotao.hutech.edu.vn, mục “Sửa TT cá nhân” để cập nhật lại email mới trong thời gian từ nay đến 24/10/2021.
 
Truy cập phòng thi trực tuyến trên Google Classroom và Google Meet

 

Để tham gia kỳ thi trực tuyến HK1A, sinh viên thực hiện các bước sau: 
  • Sinh viên xem lịch thi cá nhân và ghi nhớ tên: Học phần thi; Ngày thi; Giờ thi; Mã phòng thi trực tuyến.
  • Sinh viên truy cập vào Google Classroom, nhập vào Mã phòng thi tương ứng.
  • Sinh viên kiểm tra lại các thông tin: Tên học phần thi; Ngày thi; Giờ thi đúng theo lịch thi cá nhân. Hoàn tất kiểm tra, các bạn chọn vào đường link Google Meet để vào phòng thi trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. 
Nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi
Đối với các học phần do Phòng Đào tạo - Khảo thí tổ chức thi (được hiển thị trên tài khoản cá nhân sinh viên) nếu có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi, sinh viên sẽ nộp Đơn xin nhận điểm I, Đơn xin thi để xóa điểm I và Đơn xin chuyển ca thi TẠI ĐÂY trong thời gian từ nay đến 28/10/2021.

 
Sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn của từng loại đơn để thực hiện quy trình nộp đơn trực tuyến hiệu quả.
Trong trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo - Khảo thí: (028) 7105 6686.

Đối với các học phần do Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi (không hiển thị trên tài khoản cá nhân sinh viên), sinh viên có nguyện vọng nhận điểm I, xóa điểm I và chuyển ca thi vui lòng liên hệ Khoa/Viện/Trung tâm tổ chức thi để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ các Khoa/Viện/Trung tâm, sinh viên xem TẠI ĐÂY.
 
Nhà trường sẽ cập nhật cụ thể hướng dẫn quy trình tham gia thi trực tuyến Học kỳ 1A năm học 2021-2022 đến tất cả sinh viên HUTECH trong thời gian sớm nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sinh viên cần thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường rèn luyện sức khỏe và có kế hoạch ôn tập kiến thức để có một mùa thi hiệu quả.

Phòng Truyền thông
14597844