Thông báo về điều kiện xét Khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 Đại học năm học 2017-2018

THÔNG BÁO
Về việc xét điều kiện sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp của khóa 14 đại học
 
Theo kế hoạch tốt nghiệp của khóa 2014 đại học và căn cứ vào tính chất đặc thù của Khoa.
Nay Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng thông báo đến sinh viên khóa 20
14 đại học được làm khóa luận tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Sinh viên không còn nợ môn học (không tính các môn học HK1B, HK2 NH 2017-2018);
  • Sinh viên có số tín chỉ tích lũy theo từng ngành (chưa tính điểm HK1B, HK2 NH 2017-2018);
  • Sinh viên có điểm tích lũy từ 2.8 trở lên (tính đến HK1A NH 2017-2018);
  • Sinh viên chưa học 2 học phần thay thế.
Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp xem tại đây . Sinh viên có thắc mắc liên hệ VPK từ ngày 13/12/2017 đến hết ngày 20/12/2017.

Sinh viên có tên trong danh sách nhưng không muốn làm khóa luận (hoặc có nguyện vọng làm khóa luận) phải làm đơn trình bày lý do, nộp tại văn phòng khoa từ ngày 13/12/2017 đến hết ngày 20/12/2017.  Danh sách sinh viên làm khóa luận xem danh sách chính thức vào ngày 30/12/2017 tại trang web Khoa -> Sinh viên -> Thông tin tốt nghiệp.

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện làm khóa luận xem thời gian gặp Bộ môn hướng dẫn viết báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp tại trang web Khoa -> Sinh viên -> Thông tin tốt nghiệp -> Thông báo hướng dẫn viết báo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp khóa 2014 ĐH. 

                       P. TRƯỞNG KHOA
                       (Đã ký)
                    ThS. Trà Thị Thảo
 
14582998