SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
Lịch thi vấn đáp đồ án môn học (lớp tối) Sinh viên xem file đính kèm, SV có mặt tại phòng thi trước 15 phút.
DS sinh viên có giấy chứng nhận TN tạm thời đợt xét tháng 10/2013 (Lớp tối) Sinh viên có tên trong DS nhận giấy chứng nhận TN tạm thời tại VP khoa.
Danh sách tình hình nợ môn lớp 09VKT1& 2 SV xem danh sách đính kèm. Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào Tạo hạn chót đến hết trưa ngày 19/10/2013.
TKB CÁC MÔN HỌC ĐỒ ÁN CỦA CÁC LỚP 12LCKT1,2,3,4; 12HTC2 Và 12D2KT1 Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu để đi học.
Danh sách sinh viên thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp Danh sách sinh viên lớp 09LCKT3C, 10HKT5, 10LCKT4, 10LCKT5 thiếu dữ liệu in bằng tốt nghiệp, Phòng Đào tạo yêu cầu bổ sung gấp. Hạn chót là ngày 10/09/2013 (SV xem danh sách đính kèm).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC