TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017
THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017
 
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên KHÓA 16  kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách: Buổi học đầu tiên theo TKB lớp
Từ ngày 19/09/2016 đến ngày 22/09/2016.
Sáng: Từ 8h00 đến 11h00
Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
  • Địa điểm: Phòng B-15.09
  • Quy trình nhận sách:
* Buổi học đầu tiên, cán bộ lớp đến VPK nhận Danh sách sinh viên nhận tài liệu và nhận tài liệu tại phòng B-15.09.
* SV ký tên vào Danh sách sinh viên nhận tài liệu
* Cán bộ lớp phát tài liệu cho sinh viên theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu đã ký nhận.
 
14582813