SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Thông báo về việc tham gia chương trình "Tư duy đột phá" Sinh viên tham gia chương trình xem thông tin tại đây
Thông báo về việc họp mặt Ban cán sự các lớp ban ngày năm học 2016 - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2016 - 2017   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa 13, 14, 15...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC