Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 2014 Đại học, 15 Cao đẳng

- Sinh viên tra khóa 14 đại học, 15 cao đẳng ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng tra cứu kết quả xét tốt nghiệp tại đây
- Mọi thông tin thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo - Khảo thí trước ngày 08/9/2018.
 

14582966