TB hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết kế dự án 3- khóa 2015 VJIT
 V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp & thiết  kế dự án 3- khóa 2015 VJIT HK2 NĂM HỌC 2018 – 2019
 
 Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 VJIT tổ chức buổi hướng dẫn qui trình thực tập tốt nghiệp thiết & kế dự án 3. Nay Khoa KT-TC-NH thông báo đến sinh viên lịch hướng dẫn cụ thể như sau:
 
STTLỚPTHỜI GIANĐỊA ĐIỂMGHI CHÚ
GIỜNGÀY
115DKTJ&15DTCJ09g00Thứ 5
07/03/2019
B-14.05 
 
 
Đề nghị các sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ theo lịch cụ thể như trên. 
 
14583151