Thông báo Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO
Về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với Học viên cao học – Sinh viên
Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo về việc các ngày nghỉ lễ trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với Học viên cao học - Sinh viên toàn Trường như sau:
1. Hội trại truyền thống HUTECH 2019
Sinh viên hệ đào tạo chính quy được nghỉ để tham gia Hội trại truyền thống HUTECH 2019 02 ngày: từ ngày thứ Bảy 30/03/2019 đến ngày Chủ nhật 31/03/2019.
2. Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Học viên cao học – Sinh viên toàn Trường nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 02 ngày: từ ngày Chủ nhật 14/04/2019 đến hết ngày Thứ Hai 15/04/2019.
3. Lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động
Học viên cao học – Sinh viên toàn Trường nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 05 ngày: từ ngày Thứ Bảy 27/04/2019 đến hết ngày Thứ Tư 01/05/2019.
Các ngày nghỉ trên được bố trí thời khóa biểu học bù theo thông báo của Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo Quốc tế, Viện Đào tạo Nghề nghiệp và Phòng Đào tạo – Khảo thí.
14583125