KH đồ án môn học các lớp HK hè 2018-2019 lớp ngày & tối
Sinh viên xem chi tiết kế hoạch Đồ án môn học các lớp học kỳ hè 2018-2019 file đính kèm
- Lịch học đồ án sẽ được up lên portal từng sinh viên, sinh viên theo dõi trong portal cá nhân trong tuần 40 ( 03/6->09/06/2019)
14583085