TB V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019
THÔNG BÁO
V/v Phát tài liệu học tập HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2018 – 2019Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2018 - 2019 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên đăng ký học hè ( Có tên trong danh sách nhận tài liệu do Phòng Đào tạo – Khảo thí cung cấp ) kế hoạch nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách: Vào buổi học đầu tiên của môn học trong đợt học hè.  Từ 15/07/2019 đến 20/07/2019
  • Địa điểm: Tại phòng học.
  • Quy trình nhận sách: Văn phòng Khoa căn cứ vào TKB học hè, cho sinh viên ký nhận và phát tài liệu tại lớp theo đúng  Danh sách sinh viên nhận tài liệu HK HÈ­ ­_Năm học 2018 – 2019.
 
Trường hợp SV chưa nhận tài liệu vào buổi học đầu tiên, SV sẽ nhận trực tiếp tại Văn phòng khoa vào tuần kế tiếp ( từ 22/07/19 đến 26/07/2016 ).

    

 
 
14583164