THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2019 – 2020
Tiếp tục phát huy tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu và không ngừng hướng đến chân lý khoa học trong sinh viên từ những năm học trước. Nay Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Tài chính - Thương mại tiến hành đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 như sau:
  1. Sinh viên đăng ký đề tài nghiên cu khoa hc theo mu BM03/QT02/KHCN. Nội dung nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các lĩnh vực chuyên ngành về kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thuế….
  2. Phiếu đăng ký NCKH sinh viên vừa nộp file giấy (nộp trực tiếp tại VPK cho Cô Nguyên Thảo) và file mềm qua địa chỉ email: nckhsv.kttcnh@gmail.com. Hn cui đăng ký: 20/10/2019.
  3. Mỗi đề tài NCKH đăng ký không quá 05 tác giả/ đề tài.
  4. Hội đồng khoa học của Khoa sẽ phân công Giảng viên hướng dẫn (xem thông báo trên web khoa, mục NCKH sinh viên).
  5. Sau khi có danh sách GVHD, các nhóm SV đăng ký đề tài liên hệ trực tiếp với GVHD để được hướng dẫn nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu có chất lượng tốt sẽ được báo cáo trước hội đồng nghiên cứu khoa học của Khoa và gửi đi dự thi các cấp (Cấp Trường, cấp Thành, cấp Bộ)
  6. Các bước tiếp theo sẽ có thông báo chi tiết sau.
  7. Mọi thắc mắc về việc đăng ký NCKH, liên hệ với GV phụ trách NCKHSV Cô Võ Tường Oanh qua địa chỉ email: vt.oanh@hutech.edu.vn
TRƯỞNG KHOA
 
  (Đã ký)
 
PGS.TS. TRẦN VĂN TÙNG
14583171