THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp Học kỳ 1 năm học 2019-2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     ---o0o---                        ---o0o---
   Số: 01/TB-K.TC-TM          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019
 
THÔNG BÁO
V/v Đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp
Học kỳ 1 năm học 2019-2020
  • Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2019-2020 của Nhà trường.
  • Căn cứ vào Kế hoạch số 05/KH-K.TC-TM ngày 15/10/2019 của Khoa Tài chính – Thương mại về việc triển khai chương trình kiến tập Doanh nghiệp năm học 2019-2020.
  • Nay Khoa Tài chính – Thương mại thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp năm 2019-2020, cụ thể như sau:
       1. Đối tượng tham gia
       Sinh viên Đại học năm 2,3,4. Ưu tiên các bạn sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt từ cấp Khoa trở lên.
       2. Mục đích
       - Tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội trải nghiệm ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế.
       - Tạo điều kiện để sinh viên khám phá bản thân và định hướng nghề nghiệp.
       - Tạo cầu nối, gắn kết mối quan hệ giữa Khoa Tài chính – Thương mại và các đơn vị tuyển dụng.
       3. Thời gian địa điểm tham quan, kiến tập
       Thời gian: 12g30 – 17g00 thứ 3 ngày 26/11/2019. (Tập trung tại Văn phòng Khoa Tài chính – Thương mại HUTECH A-02.22)
       Địa điểm tham quan, kiến tập: Văn Phòng DKSH VN, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10.
 
       4. Hình thức và thời hạn đăng ký
Hình thức đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4QC9rJG-vvAQXebBKyNNIWFmfoQfAOM4kJ4iD_vJGR9034g/viewform
Thời hạn đăng ký: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2019.
Do số lượng có hạn nên Khoa sẽ ngưng nhận đăng ký khi đủ chỉ tiêu.
Mọi thắc mắc cần trao đổi các bạn liên hệ: Văn phòng Khoa Tài chính – Thương mại
HUTECH A-02.22.
Cô Như Quỳnh - Thư ký phụ trách CTSV - Điện thoại: 0348 935 201
Cô Nguyên Thảo - Giảng viên Khoa TC-TM - Điện thoại: 0917 666 388
 VĂN PHÒNG KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI
14583118