TB Về hình thức đánh giá môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank
THÔNG BÁO

Về hình thức đánh giá điểm quá trình và cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng

Học tại Ngân hàng Sacombank

 

Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi và thực hiện hình thức đánh giá điểm giữa kỳ, cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng (Học tại Ngân hàng Sacombank) như sau:
  1. Đánh giá điểm quá trình: Gồm 02 cột điểm (chuyên cần (1) và bài kiểm tra trắc nghiệm 60 phút (2). Chi tiết các cột và cách tính điểm quá trình như sau:
  • Chuyên cần: Sinh viên bắt buộc phải có mặt đủ 9 buổi học, vắng 1 buổi bị trừ 1 điểm. Sinh viên không được không được ký thay vì Trung tâm sẽ kiểm tra sỉ số thực tế tham gia mỗi buổi học và số SV ký tên trên danh sách.
  • Bài kiểm tra trắc nghiệm: Sinh viên phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy, thời lượng 60 phút vào buổi thứ 8 của môn học.
  • Điểm quá trình là trung bình cộng của 02 cột điểm chuyên cần và bài kiểm tra trắc nghiệm.
  1. Điểm cuối kỳ: Gồm 02 cột điểm (bài thu hoạch (1) và vấn đáp (2). Chi tiết các cột và cách tính điểm cuối kỳ như sau:
  • Bài thu hoạch: Khoa sẽ phân nhóm sinh viên thực hiện bài thu hoạch gồm 5 câu hỏi, nội dung bao phủ hết kiến thức của các buổi học, mỗi nhóm 03 sinh viên. Kế hoạch triển khai bài thu hoạch sẽ được thông báo đến sinh viên vào buổi thứ 6 của môn học.
  • Vấn đáp: Sinh viên phải dự vấn đáp với giảng viên Khoa Tài chính – Thương mại sau khi kết thúc môn học, sau ngày 05/01/2020. Sinh viên theo dõi lịch thi vấn đáp trên trang Web Khoa Tài chính – Thương mại.
  • Điểm cuối kỳ là trung bình cộng của 02 cột điểm bài thu hoạch và vấn đáp.
 
Lưu ý: Sinh viên phải thực hiện đúng quy định của Trung tâm đào tạo Sacombank và Khoa Tài chính Thương mại Hutech. Mọi vi phạm sẽ được xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà Trường và Trung tâm.
14583178