Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank
THÔNG BÁO

Lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng

Học tại Ngân hàng Sacombank

Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi lịch nộp bài thu hoạch và lịch thi môn Hệ thống thông tin ngân hàng (Học tại Ngân hàng Sacombank) như sau:
  1. Lịch nộp bài thu hoạch
  • Sinh viên làm thu hoạch trên Word, Front chữ Times New Roman, size chữ nội dung bài viết là 3, size chữ tiêu đề 14, 16 hay 18, tuỳ theo sinh viên chọn cho phù hợp. Bài thu hoạch ghi tên, MSSV và lớp của các thành viên trong nhóm thực hiện, đóng quyển và bìa màu xanh nhạt như đồ án môn học.
  • Sinh viên nộp bài thu hoạch tại VPK Khoa TC – TM (nộp cho Cô Quỳnh) vào lúc 9h00, ngày thứ bảy 04/01/2020.
  1. Lịch vấn đáp:
  • Sinh viên dự vấn đáp môn HTTT Ngân hàng vào sáng thứ năm, ngày 09/01/2020. Cụ thể như sau:
  • Ca 1, từ 07h30 đến 09h30: Nhóm 1 (Lớp K16_TCNH1 và lớp 16DTCJA1), phòng A.04.21
  • Ca 2, từ 09h30 đến 11h30: Nhóm 2 (Lớp K16_TCNH2), Phòng A.04.21
Lưu ý: Nếu sinh viên có bân ca thi, phải liên hệ với Cô Quỳnh để xin chuyển ca thi.
 
  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
14583182