DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 2019-2020
Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập TN HK2 2019-2020  theo đường link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn: 
- Bước 1 : chọn năm học 2019-2020
- Bước 2:  nhập mã số sinh viên
- Bước 3: tích vào ô "tôi không phải người máy" để xác nhận
-  Xem kết quả
 
14583298