Hướng dẫn sinh viên nộp đơn học vụ HK1 2019-2020
Sinh viên xem chi tiết file hướng dẫn đính kèm phía dưới
Sinh viên đăng nhập nộp đơn xét học vụ theo đường link:
http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/
14584153