Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2020-2021
Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.
Ghi chú : thời gian buổi hướng dẫn chung
- lớp ngày 9h30 ngày 23/09/2020 , phòng A-08.14
- lớp tối 18h00 ngày 23/09/2020 , phòng A-05.14
14585823