THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2020 - 2021
Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
  • Thời gian nhận sách:
Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 10/10/2020.
  • Địa điểm:
Phòng  B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách:
* Khóa 2018, 2019 & 2020, Văn phòng khoa cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu cho cán bộ lớp ( Cán bộ lớp cho SV ký tên và phát tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu )
* Khóa 2017 và các khóa còn lại, sinh viên ký nhận tài liệu theo danh sách tại Văn phòng khoa phòng A-02.22.
 
Lưu ý:
  • Thông báo này áp dụng cho tất cả sinh viên có TKB học 2 đợt A & B của HK 1 _năm học 2020 – 2021.
                                                                       
                                                                                     
14585998