Tra cứu vị trí ngồi Lễ phát bằng tốt nghiệp sáng thứ bảy 19-12-2020
Sinh viên tra cứu tại :
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn :
1- Sinh viên click vào đường link trên
2- Chon năm học 2020-2021
3- Nhập mã số SV
4- click chọn ô "Tôi không phải ngươi máy" để xác nhận
5- xem kết quả
Ghi chú : yêu cầu sinh viên ngồi đúng vị trí được 
14589133