Thông báo V/v Hướng dẫn viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2017 VJIT
Theo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp VJIT HK2 2020-2021, Khoa Tài chính – Thương mại thông báo thời gian cụ thể buổi gặp hướng dẫn của bộ môn như sau:
 
  • Thời gian : 9h00 ngày thứ bảy 10/04/2021
  • Địa điểm : phòng A-04.29
  • Đối tượng sinh viên khóa 2017 VJIT : 17DKTJA1 ; 17DTCJA1
 
 
14590957