SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI   THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp ngày 24/09/2022   Căn cứ theo Thông báo số 2606/TB-ĐKC ngày 20 tháng 8 năm...
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ GVHD CÁC HP ĐỒ ÁN_HK1 - NH 2022 - 2023 Đã có danh sách phân công GVHD thực hiện các HP Đồ Án- HK1 - Năm học 2022 - 2023 Các bạn lưu ý tra cứu thông tin ở link sau: https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25...
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BÁO CÁO THỰC TẬP - HK1 – NH 2022 - 2023 NỘI DUNG:- SV theo dõi Kế hoạch và thông tin GVHD thực hiện TTTN trên phần Thông báo của website khoa TC-TM;- SV thực hiện theo đúng hướng dẫn; - SV xem thông tin chi tiết tại File đính kèm....
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2022 - 2023 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2022 - 2023 của sinh viên. Nay VP Khoa Tài Chính - Thương mại thông báo đến sinh viên kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:...
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH DKSH VIỆT NAM TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH DKSH VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC