SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB V/v hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2017 HK2 2020_2021 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK2 2020-2021 cho sinh viên khóa 2017. Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện & có đăng ký viết báo cáo TTTN HK2 2020-2021 tham dự buổi “Hướng dẫn viết báo cáo thực...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1B SINH VIÊN XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM
CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 1 “THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI” THÔNG BÁO CHIÊU SINH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN KHÓA 1 “THỰC HÀNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI”   BẠN ĐANG MUỐN NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC TẾ VỀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÍN DỤNG? BẠN KHÔNG...
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2020-2021 Sinh viên xem giảng viên hướng dẫn theo đường link sau : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 Hướng dẫn : - Chọn năm học  : 2020-2021 - click vào ô "Tôi không...
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK1 _ NH 2020 - 2021 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:   Thời...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK1 2020-2021 SV xem chi tiết kế hoạch thực hiện đồ án môn học HK1 2020-2021  file đính kèm
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Ghi chú : thời gian buổi hướng dẫn chung - lớp ngày 9h30 ngày 23/09/2020 , phòng A-08.14 - lớp tối 18h00 ngày 23/09/2020 , phòng A-05.14
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết thông báo tại : http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91215-thong-bao-ve-viec-dang-ki-hoc-phan,-dong-hoc-phi-hoc-ki-1-nam-hoc-20202021.aspx
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC