SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
Tra cứu giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp HK2B khóa 16VJIT & HK3 2019-2020 Hướng dẫn xem: SV vào đường lick : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 - Chọn năm học : 2019-2020 - click chọn ô "Tôi không phải người máy" để xác nhận - Xem...
THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức Lễ  trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và liên thông các khóa được xét tốt nghiệp trong tháng 02, 03, 04 năm 2020 theo lịch, cụ thể...
THÔNG BÁO Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày sáng thứ bảy 20/06/2020 THÔNG BÁO V/v đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp sáng thứ bảy ngày 20/06/2020 (điều chỉnh lại thời gian) Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo kế hoạch tổ chức Lễ  trao bằng tốt nghiệp cho...
HƯỚNG ĐẪN ĐỒ ÁN HK2 2019-2020 SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC