SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB về việc tổ chức thi tốt nghiệp tháng 1/2014 SV xem file đính kèm, đăng ký theo thời hạn trên thông báo.
Thông báo kế hoạch tổ chức lễ phát bằng TN chiều 09-11-2013 Sinh viên xem file đính kèm để biết thời gian tổ chức lễ TN, thời gian nhận lễ phục, đợt và thứ tự lên nhận bằng theo DS
Thông báo kế hoạch tổ chức lễ phát bằng TN sáng 09-11-2013 Sinh viên xem file đính kèm để biết thời gian dự lễ TN, thời gian nhận lễ phục, đợt & thứ tự nhận bằng khoa đã phân.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG & HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ,  NHẬN TẠI VPK (GẶP CÔ VÂN) TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH (SÁNG 7H30 ĐẾN 11H30, CHIỀU 13H30 ĐẾN 16H30). HẠN CHÓT ĐẾN HẾT SÁNG THỨ BẢY 26/10/2013...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC