SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB Về việc triển khai kế hoạch viết bài thu hoạch môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về việc triển khai kế hoạch viết bài thu hoạch môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi và...
TB Về hình thức đánh giá môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về hình thức đánh giá điểm quá trình và cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi...
TB V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2017 Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2017 đại học chính quy, từ học kỳ 7 sinh viên học theo nhóm môn học chuyên sâu, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các lớp về việc chọn nhóm môn học chuyên sâu như sau. Sinh viên các...
THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp Học kỳ 1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG...
KẾ HOẠCH & HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK1 2019-2020 Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020 các lớp. VPK thông báo buổi hướng dẫn qui trình làm báo thực tập TN cho sinh viên khoa KT: Thời gian buổi hướng dẫn: vào lúc 18h00 thứ năm ngày 19/09/2020 Địa điểm :...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 2019 – 2020 Tiếp tục phát huy tinh thần say mê khám phá, nghiên cứu và không ngừng hướng đến chân lý khoa học trong sinh viên từ những năm học trước. Nay Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên thuộc Khoa Tài chính -...
Chương trình Doanh nghiệp phỏng vấn tuyển dụng – Tháng 09/2019 Nhằm tạo điều kiện để sinh viên HUTECH có cơ hội thực tập và làm việc tại những công ty uy tín, môi trường, chế độ làm việc tốt nhất, phù hợp với năng lực, trình độ của mỗi sinh viên; Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN HK1 2019-2020 CÁC LỚP SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM.  - LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN, SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN PORTAL CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN VÀO TUẦN THỨ 2. - HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN SẼ ĐƯỢC ĐƯA LÊN WEB VÀO TUẦN THỨ 2
TB VỀ KẾ HOẠCH XỬ LÝ HỌC VỤ HK2 2018-2019 SINH VIÊN XEM CHI TIẾT FILE ĐÍNH KÈM
Lịch bảo vệ học phần thiết kế dự án 3 khóa 2015 VJIT Sinh viên xem chi tiết file đính kèm.  Ghi chú : Sinh viên có mặt tại phòng bảo vệ PD3  trước 30 phút để chuẩn bị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC