THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI - HUTECH
NĂM 2020 KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI TUYỂN SINH 4 NGÀNH
1. NGÀNH KẾ TOÁN
2. NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
3. NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
4. NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN
Năm 2020, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tuyển sinh 6.600 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy với 45 ngành đào tạo theo 03 phương thức xét tuyển độc lập:
1. Phương thức 1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 
2. Phương thức 2. Xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM 
3. Phương thức 3. Xét tuyển học bạ THPT, gồm 2 hình thức:
3.1. Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn
3.2. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ
Tất cả thí sinh tốt nghiệp THPT trên cả nước đều có thể tham gia xét tuyển vào HUTECH theo 03 phương thức tuyển sinh này.
TỔ HỢP 3 MÔN XÉT TUYỂN
STT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Kế toán 7340301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
 D01 (Toán, Văn, Anh)
- Kế toán - Kiểm toán
- Kế toán ngân hàng
- Kế toán - Tài chính
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán công
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201
- Tài chính doanh nghiệp
- Tài chính ngân hàng
- Đầu tư tài chính
- Thẩm định giá
3 Kinh doanh thương mại 7340121
A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
- Thương mại quốc tế
- Quản lý chuỗi cung ứng
-Điều phối chuỗi cung ứng
-Kinh doanh thương mại điện tử
4 Thương mại điện tử 7340122
  -Tư vấn kinh doanh thương mại điện tử 7310401
-Quản trị điều hành thương mại điện tử
- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử
 
 
KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI
14584632