KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI – HUTECH TỔ CHỨC SEMINAR HOÀN THIỆN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ MÔ PHỎNG KIỂM TOÁN
Cách mạng công nghiệo 4.0 đã và đang mang tới nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những thách thức cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Hội nhập quốc tế về kế toán, kiểm toán là một yêu cầu tất yếu của Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về minh bạch hóa nền kinh tế mà hội nhập quốc tế về kế toán, kiểm toán còn để xây dựng hệ thống quản lý tài chính tiên tiến, dựa trên các chuẩn quốc tế đã và đang thịnh hành. Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa và hội nhập, vai trò cung cấp thông tin nhằm minh bạch các thị trường cũng như tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp và nền kinh tế qua hoạt động kế toán, kiểm toán ngày càng trở nên quan trọng. Thực tiễn nghề nghiệp kế toán - kiểm toán cũng đang có những đổi mới liên tục. Trong khoảng 5 năm vừa qua, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế đang có nhiều thay đổi, các chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam cũng đang trong tiến trình hoàn thiện, từ đó chế độ kế toán cũng có những điều chỉnh tương ứng.
Trong hoạt động giảng dạy, seminar đóng vai trò vô cùng quan trọng. Seminar là một trong những phương pháp tích cực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Khoa và Trường. Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ngành Kế toán - Khoa Tài chính – Thương mại (TC-TM), trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức thành công seminar “Hoàn thiện tài liệu giảng dạy học phần Đồ án chuyên ngành kế toán và Mô phỏng kiểm toán”.

Quý Thầy/Cô tham dự seminar
Tham dự buổi seminar có PGS.TS. Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa TC-TM, ThS. Trịnh Xuân Hưng – Trưởng ngành Kế toán; TS. Phan Văn Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Phan Dũng; ThS. Nguyễn Lam Giang – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất; NCS.ThS. Tăng Thị Thanh Thủy – Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cùng quý Thầy Cô giảng viên Khoa TC-TM (HUTECH).


PGS.TS. Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa phát biểu mở đầu buổi seminar

 
PGS.TS. Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa phát biểu mở đầu buổi seminar Việc thiết kế và soạn thảo tài liệu giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, phù hợp với chuẩn đầu ra là vô cùng cần thiết. Mục tiêu giúp sinh viên củng cố lại các kiến thức nền, có khả năng quan sát và phản biện. Phải có sự kết hợp giữa sinh viên và giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp và giữa giảng viên và doanh nghiệp. Việt Nam đang trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã và đang cải cách sâu sắc, triệt để, từng bước tiếp cận và hòa nhập với nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực phổ biến trên thế giới. Đặc biệt, kiểm toán, lĩnh vực hoạt động thật sự mới phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây ở Việt Nam và đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường và đòi hòi người thực hiện công việc thực tế phải vững về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Do vậy trong chương trình đào tạo Ngành Kết toán được Khoa TC-TM – HUTECH thiết kế với nhiều môn học theo hình thức mô phỏng doanh nghiệp như mô phỏng kế toán tài chính, mô phỏng kiểm toán, môn phỏng thuế và sinh viên được học tập thông qua hình thức đóng vai là kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, … và thực hành xử lý những tình huống thực tế, giúp các em hoàn tự tin khi tiếp xúc công việc thực tế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm đào tạo là rút ngắn tối đa khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành nên sinh viên Ngành Kế toán HUTECH được tiếp cận công tác kế toán thực tế tại doanh nghiệp rất sớm, từ đầu năm học thứ 2, thông qua hoạt động tham quan doanh nghiệp, kiến tập, thực tập với rất nhiều môn thực hành như Đồ án kế toán tài chính, Đồ án kiểm toán; Đồ án thuế; Đồ án chuyên ngành kế toán Với các học phần này các em sẽ được tìn hiểu và tiếp cận công tác kế toán của doanh nghiệp một cách đầy đủ và có hệ thống trong suốt quá trình học tập ở nhà trường”
Tại buổi Seminar, các giảng viên đã đóng góp các ý kiến liên quan đến việc hoàn thiện tài liệu giảng dạy học phần đồ án chuyên ngành kiểm toán và mô phỏng kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Khoa TC-TM. Seminar được tổ chức nhằm rà soát và thiết kế lại các nội dung giảng dạy trong chương trình đào tạo cũng như tìm kiếm những ý kiến đóng góp, nhận định và quan điểm khoa học đối với các học phần này. Buổi Seminar đã tạo ra môi trường chia sẻ, trao đổi và thảo luận các giải pháp nhằm giúp giảng viên hoàn thiện các tài liệu giảng dạy và nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy theo cách tiếp cận thực hành theo định hướng của Nhà trường.

 


ThS. Trịnh Xuân Hưng – Trưởng ngành Kế toán (HUTECH)TS. Phan Văn Dũng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Phan Dũng
ThS. Nguyễn Lam Giang – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Việt NhấtNCS.ThS. Tăng Thị Thanh Thủy – Giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 

 
Thảo luận về những vấn đề này, quý Thầy/Cô tham dự đều đánh giá cao và thống nhất lại việc thiết kế nội dung giảng dạy hoàn thiện tài liệu giảng dạy các học phần đồ án chuyên ngành kiểm toán và mô phỏng kiểm toán. Đặc biệt qua seminar, Khoa TC-TM đã tiếp nhận được những đóng góp quan trọng về phương pháp và kinh nghiệm thực tế; đồng thời các đóng góp này là cơ sở để Khoa định hướng được một cách rõ nét và cụ thể cho các seminar tiếp theo.

Quý Thầy/Cô thảo luận, đóng góp ý kiến trong buổi seminar
Phát biểu tổng kết seminar, PGS.TS. Trần Văn Tùng – Trưởng Khoa TC-TM khẳng định sự cần thiết của việc hoàn thiện nội dung tài liệu các học phần, cảm ơn những đóng góp thiết thực của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và hy vọng rằng trong tương lai Khoa TC-TM sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của các nhà nghiên cứu chuyên môn để có thể tổ chức thành công các buổi hội thảo về vấn đề này./.
Tin + Ảnh: Khoa TC-TM (HUTECH)

 

 
14584986