87 tập thể HUTECH xuất sắc đạt “Tập thể sinh viên tiên tiến” năm học 2020 - 2021
Đạt 03 tiêu chuẩn (Học tập - Rèn luyện - Kỹ năng) gồm 12 tiêu chí, 87 tập thể sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức được công nhận đạt danh hiệu Tập thể Sinh viên tiên tiến năm học 2020-2021.

Cùng với Giấy chứng nhận Tập thể Sinh viên tiên tiến từ Ban giám hiệu Nhà trường, mỗi tập thể đạt danh hiệu sẽ nhận phần thưởng trị giá 06 triệu đồng/tập thể. Đồng thời, mỗi thành viên trong “Tập thể Sinh viên tiên tiến” cũng được cộng 03 điểm rèn luyện như một sự ghi nhận cho những nỗ lực của các bạn trong việc xây dựng một tập thể đoàn kết, năng nổ, nhiệt huyết và chủ động trên mọi phương diện học tập, rèn luyện tại HUTECH.

 

HUTECH có 87 Tập thể Sinh viên tiên tiến năm học 2020-2021
 
Nhà trường tiến hành chấm điểm căn cứ theo bảng tiêu chí quy định đã được công bố và 87 tập thể được vinh danh đợt này đều xuất sắc đạt số điểm tối thiểu 80/100. Danh sách các Tập thể Sinh viên tiên tiến năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

 
STT Khoa/ Viện Số lượng Lớp
1 Khoa Tài chính - Thương mại 28 18DKTA3, 18DKTA1, 18DKTA2, 18DKTA4, 18DKTB1, 18DKTB3, 18DTCB1, 19DKTA1, 19DKTB1, 19DKTB2, 19DTCA1, 19DTCB1, 20DKTA2, 20DKTC1, 20DTCC2, 20DTCC4, 20DTCC5, 20DTCB2, 19DKTA2, 19DKTC1, 19DKTC2, 19DTCB4, 20DKTA1, 20DKTB1, 20DKTC2, 20DKDA1, 20DKDA2, 20DTMA1
2 Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật 02 20DKIA1, 20DCMA1
3 Viện Khoa học Xã hội & Nhân văn 06 19DTQA2, 19DTQB2, 20DTQB2, 20DTQB3, 18DVNA1, 20DTLA2
4 Khoa Luật 02 19DLKC2, 19DLKC1
5 Khoa Nhật Bản học 01 19DTNA2
6 Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng -
Khách sạn
01 18DNHA2
7 Khoa Truyền thông - Thiết kế 01 20DPTB1
8 Viện Đào tạo Quốc tế 01 18DQTQA2
9 Viện Kỹ thuật HUTECH 05 19DLQA2, 18DOTA1, 19DLQA3, 20DLQB2, 20DTDA1
10 Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH 10 17DMTA1, 17DSHA2, 17DTPA3, 18DSHA2, 18DTPA3, 18DMTA1, 19DTPA1, 19DTPA2, 19DMTA1, 20DMTA1
11 Viện Công nghệ Việt - Nhật 09 18DKTJA1, 18DLKJA1, 19DQTJA2, 19DOTJA4, 19DQTJA1, 20DTHJA2, 18DCTJA1, 18DQTJB1, 19DMAJA1
12 Khoa Công nghệ Thông tin 13 18DTHD1, 18DTHD3, 18DTHE3, 19DTHD1, 19DTHA5, 19DTHC1, 20DTHA5, 20DTHE2, 19DTHE1, 20DTHC4, 20DTHD3, 20DTHE1, 20DTHE5
13 Khoa Tiếng Anh 08 18DTAC2, 18DTAC3, 18DTAD6, 19DTAC2, 17DTAA1, 17DTAA5, 19DTAC5, 19DTAC6
 
Nhiệt huyết của các Tập thể Sinh viên tiên tiến trong những hoạt động thiện nguyện
 
Dự kiến, Lễ vinh danh và trao thưởng cho các Tập thể Sinh viên tiên tiến sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 05/01/2022 tại Hội trường A-08.20. Xin chúc mừng các tập thể, cá nhân xuất sắc của HUTECH và hẹn gặp các bạn tại lễ vinh danh nhé!
 
Phong trào Tập thể Sinh viên tiên tiến là hoạt động hướng đến nâng cao ý thức của các tập thể sinh viên trong việc đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau học tập và rèn luyện, từ đó giúp các tập thể và cá nhân sinh viên hình thành tư duy chủ động học tập chủ động trên mọi phương diện, sẵn sàng cho các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trên hành trình phát triển toàn diện bản thân.

HUTECH sẽ tiếp nhận đăng ký tham gia phong trào “Tập thể sinh viên tiên tiến” năm học 2021-2022 đến hết ngày 31/12/2021. Các tập thể lớp có thể tham khảo tiêu chí và đăng ký theo hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY.

Tin: Kim Thoa
Ảnh: Các tập thể cung cấp
Phòng Truyền thông
14599057