HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOÁ 2022

           Ngày 21/07/2022, Khoa Tài chính-Thương mại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của ngành Kế toán và ngành Tài chính-Ngân hàng Khoá 2022.
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOÁ 2022 7
Hội đồng thẩm định chất lượng thực tế của ngành Kế toán và ngành Tài chính-Ngân hàng Khoá 2022
           Tham dự Hội đồng thẩm định ngành Kế toán gồm có
TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh trong
Hội đồng
1 PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Huỳnh Xuân Hiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Ủy viên, phản biện 1
3 TS. Hà Thị Thuỷ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM Ủy viên, phản biện 2
4 ThS. Võ Thị Thu Công ty TNHH Tư vấn Quản trị tài chính và Kế toán thuế Fintax Replus Ủy viên
5 TS. Lê Đức Thắng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Ủy viên, Thư ký
 
Tham dự Hội đồng thẩm định ngành Tài chính – Ngân hàng gồm có:
TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh trong
Hội đồng
1 PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Chủ tịch Hội đồng
2 TS. Huỳnh Xuân Hiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Ủy viên, phản biện 1
3 TS. Hà Thị Thuỷ Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM Ủy viên, phản biện 2
4 ThS. Võ Thị Thu Công ty TNHH Tư vấn Quản trị tài chính và Kế toán thuế Fintax Replus Ủy viên
5 TS. Nguyễn Thị Ánh Linh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM Ủy viên, Thư ký
 
         Phát biểu tại Hội đồng, PGS.TS. Trần Văn Tùng-Trưởng Khoa Khoa Tài chính-Thương mại (HUTECH) đã khẳng định mục tiêu cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo ngành kế toán và tài chính-ngân hàng khoá 2022 theo định hướng ứng dụng, gắn liền với thực tế tại doanh nghiệp là một trong những mục tiêu chiến lược của Nhà trường trong giai đoạn 2022-2026, với kỳ vọng đào tạo vừa góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia trong thời kỳ đổi mới.
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOÁ 2022 249
PGS.TS. Trần Văn Tùng-Trưởng Khoa Khoa Tài chính-Thương mại (HUTECH) phát biểu mở đầu buổi thẩm định CTĐT 2022
         Các chuyên gia đánh giá mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, cấu trúc của chương trình đảm bảo được tính khoa học, hợp lý và thể hiện tính ứng dụng rất cao. Đặc biệt, các thành viên trong Hội đồng là đại diện các nhà khoa học; lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính-ngân hàng bày tỏ mong muốn được nhanh chóng đón nhận các đợt sinh viên theo học chương trình này đến thực tập và làm việc lâu dài tại doanh nghiệp.
         Buổi thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng khoá 2022 diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắn và đúng quy định nhằm mục đích sẽ cung cấp cơ sở khoa học giúp Khoa Tài chính – Thương mại hoàn thiện chương trình đào tạo.
         Sau thời gian làm việc nghiêm túc, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo: khẳng định Chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính-Ngân hàng Khoá 2022 đảm bảo các yêu cầu về căn cứ xây dựng, cấu trúc, nội dung của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết của các học phần, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành. Các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét và góp ý xác đáng liên quan đến hồ sơ xây dựng Chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM như mức độ đáp ứng các quy định của chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo những như của chuẩn đầu ra của từng học phần; quy chế tổ chức đào tạo; các quy định cụ thể có liên quan đến Chương trình đào tạo như căn cứ xây dựng Chương trình đào tạo, mục tiêu Chương trình đào tạo, Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo, cấu trúc, nội dung Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần. Hội đồng đều nhất trí thông qua Chương trình đào tạo ngành Kế toán và ngành Tài chính-Ngân hàng khoá 2022 được xây dựng. Chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như điều kiện thực tế của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Thay mặt Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo, PGS.TS. Trần Văn Tùng-Trưởng Khoa Khoa Tài chính-Thương mại tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện CTĐT.
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOÁ 2022 261 HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG KHOÁ 2022 262
Hội đồng thẩm định đã đánh giá khách quan, khoa học những thành công trong việc xây dựng Chương trình đào tạo
         Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng khoá 2022 với sự quan tâm và đầu tư rất lớn của lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM nhằm mục đích có được Chương trình đào tạo đáp ứng tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường là đào tạo sinh viên với kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm toàn diện và theo hướng ứng dụng. Trải qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và thẩm định nghiêm túc, hứa hẹn Chương trình đào tạo mới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường nói chung và cho sinh viên HUTECH trong lĩnh vực kế toán, tài chính – ngân hàng nói riêng; đồng thời Chương trình đào tạo sẽ là cơ sở quan trọng để giúp người học có sự lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn dành cho các em học sinh sắp bước vào ngưỡng cửa đại học trong thời gian sắp tới.
         Tin và ảnh: Khoa Tài chính-Thương mại (HUTECH)
14603108