SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
DS SINH VIÊN CÓ CHỨNG NHẬN TN TẠM THỜI (ĐỢT THÁNG 11-2014) BỔ SUNG Sv có tên trong danh sách (file đính kèm). Nhận bằng tạm thời tại VP Khoa KT-TC-NH
Danh sách sinh viên lớp tối có chứng nhận TN tạm thời đợt xét (20-09-2014) SV có tên  trong DS (file đính kèm) nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại VP khoa KT-TC-NH
Thời khóa biểu và Kế hoạch Đồ án môn học của các lớp Tối - Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu đồ án môn học để đi học đúng thời gian, phòng học. - Theo dõi kế hoạch đồ án và thực hiện đúng quy định. - Sinh viên xem hướng dẫn đồ án môn học tại mục Sinh viên ->Tài liệu -...
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN THIẾU HỒ SƠ (LỚP TỐI) Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo (cô Vân) từ 01/09/2014 đến 08/09/2014 (ghi mã số sinh viên lên góc phải trên hồ sơ cần nộp) Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×