SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Thông báo và danh sách sinh viên dự kiến xét Khóa luận tốt nghiệp của các lớp khóa 10DKKT-10DKTC-10D Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện làm khóa luận gặp Bộ môn hướng dẫn và đăng ký vào “Phiếu đăng ký đề tài Khóa luận” vào lúc 9g00, ngày 27/02/2014 (thứ 5), tại phòng A04.03
Bảng điểm tổng hợp của các lớp khóa 10DKT, 10DKTC, 10DKNH - Đây là danh sách tổng hợp điểm tích luỹ, số tín chỉ tích luỹ và môn học còn nợ của khoá 10DKT tính đến ngày 11/02/2014. - Sinh viên xem kỹ Bảng điểm tổng hợp, nếu đã trả nợ mà chưa được điều chỉnh thì sinh viên làm...
Danh sách chia chuyên ngành khóa 12CKT - Sinh viên khóa 12CKT xem kỹ danh sách chia chuyên ngành. - Sinh viên không đăng ký chuyên ngành sẽ không có tên trong danh sách từ HK1- năm học 2014-2015. - Sinh viên kiểm tra tên chuyên ngành đăng ký và lớp dự...
Thông báo về việc xử lý HỌC VỤ các lớp ĐH, CĐ chính quy ban ngày HK1_13-14 Sinh viên xem kỹ danh sách theo từng khóa. Nếu thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiệp phòng Đào tạo (Cô Quỳnh) từ ngày 18/02 -> 28/02/2014.
TB về việc nhận tài liệu học HK2_2013-2014 của khóa 2013 Sinh viên khóa 2013 xem kỹ thông báo về việc nhận tài liệu học HK2_13-14 để đi đúng quy định. Khi nhận tài liệu sinh viên trình thẻ sinh viên hoặc CMND cho cán bộ phát tài liệu và ký tên vào danh sách nhận.
TB về việc thu chứng chỉ tin học & ngoại ngữ (CĐ 2011 và ĐH 2010) chính qui SV xem thông báo và nộp cho lớp trưởng tổng hợp nộp về khoa theo thời hạn của TB (file đính kem)
Thông báo về việc nhận tài liệu học HK2_2013-2014 của khóa 2013 Sinh viên xem kỹ thông báo về việc nhận tài liệu học HK2_2013-2014 của khóa 2013 để đến nhận tài liệu theo đúng quy định. Sinh viên khóa 2013 phải hoàn thành học phí HK2_2013-2014, khi nhận tài liệu Sinh viên trình...
TKB đồ án môn học HK2 các lớp ngày (cập nhật mới) SV xem file đính kèm. SV xem hướng dẫn viết đồ án môn học HK2 (13-14) trong muc : Sinh viên --> Tài liệu, hướng dẫn --> file hướng dẫn viết đồ án môn học HK2 13-14 (lớp ngày)
DS phân giảng viên hướng dẫn thực tập khóa 2010 hệ ĐH (lớp ngày) SV xem file đính kèm chú ý: Sv được phân công làm nhóm trưởng (tô vàng)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×