SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Lịch thi vấn đáp môn Kỹ năng tìm việc Sinh viên xem file đính kèm, có mặt trước 15 phút tại phòng thi trước giờ thi.
TB về việc mở lớp học lại theo yêu cầu môn Phân tích Báo cáo Tài chính (khóa 10CKT..) Theo như yêu cầu SV đăng lý mở lớp học lại môn Phân tích Báo cáo Tài chính (MM: 10752107). Nay khoa thông báo thời hạn đăng ký bắt đầu từ 31/10/2013, thời hạn đóng học phí từ 01/11/2013 đến hết ngày 08/11/2013. Sinh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×