SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
TB V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học tập học kỳ 2_ năm học 2019 - 2020 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên thời gian – kế hoạch nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:   Thời gian :...
THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu học tập cho sinh viên HK2 _ NH 2019 - 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     TP. Hồ Chí Minh,...
TB VỀ TKB MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG HỌC KÌ 1B NĂM 2019-2020 - Thời gian học: Bắt đầu từ Thứ 2 ngày 02/12/2019 Nhóm 01 (K16_TCNH1) và Nhóm 1 (16DTCJA1); Thứ 3 ngày 03/12/2019 Nhóm 02 (K16_TCNH2). - Các bạn sinh viên theo dõi lịch học cụ thể trên portal cá nhân. - Giờ học...
Danh sách phân giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập tốt nghiệp HK1 2019-2020 Sinh viên tra cứu GVHD theo đường link sau:   https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25 - Chọn năm học 2019-2020 - Nhập mã số sinh viên - Click chọn xác nhận...
TB về kết quả xét TN khóa 2015 đại học đợt xét tháng 6 năm 2019 Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp theo đường lick sau : https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html Ghi chú : Sinh viên thắc mắc về  kết quả xét tốt nghiệp . Liên hệ trực tiếp với...
HƯỚNG DẪN PD3 LỚP VJIT HK2 2018-2019 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ DỰ ÁN 3- KHÓA 2015 VJIT NĂM HỌC 2018 – 2019 Mã MH:  JACC520 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Kế toán Mã MH:  JFIN529 - Thực tập tốt nghiệp ĐH Tài chính - Ngân hàng Mã...
TB V/v hướng dẫn qui trình làm BCTT và đăng ký hướng đề tài BCTT khóa CĐ 2016 THÔNG BÁO  V/v Bộ môn hướng dẫn qui trình làm báo cáo thực tập và đăng ký hướng đề tài báo cáo thực tập HK 2 Năm học 2018 - 2019 ; khóa 2016 cao đẳng    Thực hiện kế hoạch tốt nghiệp khóa 2016 Cao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×