SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Thông báo về việc Ban chủ nhiệm Khoa gặp gỡ đón tân sinh viên khóa 2017       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM       KHOA KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Thông báo 227/TB-CTSV gia hạn thời gian đánh giá rèn luyện dành cho sinh viên và Ban cán sự lớp Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây : https://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14563468-thong-bao-227tb-ctsv-gia-han-thoi-gian-danh-gia-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-va-ban-can-su-lop
TB V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu HỌC KÌ HÈ – Năm học: 2016 – 2017 (Cho SV có tên trong danh sách nhận tài liệu)   Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ HÈ  năm học 2016 - 2017 của sinh viên. Nay Văn...
KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẦN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK HÈ 2016-2017 Sinh viên xem hướng dẫn viết đồ án & kế hoạch chi tiết (file đính kèm). Lịch gặp giảng viên hướng dẫn đồ án, sinh viên xem trong thời khoá biểu cá nhân.
Thông báo về việc thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên "ONLINE" HK2_năm học 2016 - 2017 Sinh viên xm thông báo để thực hiện đúng quy định của Trường, Khoa.
TB Về việc gia hạn nộp online các chứng chỉ đối với sinh viên Đại học 2013, Cao đẳng 2014 THÔNG BÁOVề việc gia hạn nộp online các chứng chỉ điều kiện về ngoại ngữ, tin họcđối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2013, Cao đẳng chính quy khóa 2014       Căn cứ vào Thông báo...
Thông báo 195/TB-CTSV tập huấn Ban cán sự lớp sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện online Xem chi tiết theo đường link sau : http://www.hutech.edu.vn/phongctsv/van-ban/thong-bao/14562677-thong-bao-195tb-ctsv-tap-huan-ban-can-su-lop-su-dung-phan-mem-danh-gia-ren-luyen-online
TB nhận hồ sơ thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên khoa 13 đại học được làm khoá luận THÔNG BÁO   Theo kế hoạch tốt nghiệp của Khóa 13 Đại học, nay Khoa thông báo cho sinh viên làm KLTN Khóa 2013 Đại học về thời gian nhận hồ sơ TTTN tại VPK để gửi GVHD cụ thể như sau:Thời gian: 8h00, ngày...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2016 - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×