THÔNG BÁO MỚI
Kế hoạch thực hiện Đồ án môn học cho các lớp HK1 13-14 Sinh viên xem fle đính kèm, thực hiện đúng như qui định  về thời gian của từng môn.
Danh sách SV bị buộc thôi học do nợ học phí Danh sách sinh viên  khoá 2008 trở về trước trong diện bị xử lý học vụ buộc thôi học do nợ học phí tính đến HK2 2012-2013 (file đính kèm). Thời gian phản hồi từ 21/08 đến hết ngày 24/08/2013
TKB CÁC MÔN HỌC ĐỒ ÁN CỦA CÁC LỚP 12LCKT1,2,3,4; 12HTC2 Và 12D2KT1 Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu để đi học.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC