THÔNG BÁO MỚI
TB Về hình thức đánh giá môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank THÔNG BÁO Về hình thức đánh giá điểm quá trình và cuối kỳ môn Hệ thống thông tin ngân hàng Học tại Ngân hàng Sacombank   Sinh viên khoá 2016 Ngành Tài chính Ngân hàng và khoá 2017 (học vượt) theo dõi...
TRA CỨU GHẾ NGỒI SINH VIÊN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP SÁNG THỨ BẢY 07/12/2019 Sinh viên tra cứu ghế ngồi dự lễ theo đường link sau:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-vi-tri-ngoi-le_TN Hướng dẫn tra cứu : - Chọn năm học : 2019-2020 - Nhập mã số sinh viên - Lick chọn :" Tôi không...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP CHO MÙA KIỂM TOÁN 2019 - 2020 Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Toàn Cầu (gọi tắt là GAFC) là tổ chức dịch vụ tư vấn, kiểm toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn...
TB VỀ TKB MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG HỌC KÌ 1B NĂM 2019-2020 - Thời gian học: Bắt đầu từ Thứ 2 ngày 02/12/2019 Nhóm 01 (K16_TCNH1) và Nhóm 1 (16DTCJA1); Thứ 3 ngày 03/12/2019 Nhóm 02 (K16_TCNH2). - Các bạn sinh viên theo dõi lịch học cụ thể trên portal cá nhân. - Giờ học...
TB V/v Đăng ký môn học chuyên sâu của khoá 2017 Theo kế hoạch đào tạo của khóa 2017 đại học chính quy, từ học kỳ 7 sinh viên học theo nhóm môn học chuyên sâu, Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các lớp về việc chọn nhóm môn học chuyên sâu như sau. Sinh viên các...
THÔNG BÁO V/v Bổ sung hồ sơ thiếu trước khi nhận bằng tốt nghiệp Đợt xét TN T08-09-10/2019   Căn cứ theo thông tin từ Phòng Đào tạo – Khảo thí, hiện tại có rất nhiều sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 08 – 09 – 10/2019 vẫn chưa nộp bổ sung hồ sơ thiếu theo quy định. Để việc nhận bằng tốt nghiệp...
THÔNG BÁO V/v Phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Căn cứ kế hoạch nhà trường về việc phát bằng tốt nghiệp ngày 07/12/2019 Khoa thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp vào sáng thứ bảy 07/12/2019 (cho sinh viên bậc ĐH và CĐ  các khoá được xét tốt...
THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia chương trình kiến tập tại Doanh nghiệp Học kỳ 1 năm học 2019-2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     KHOA TÀI CHÍNH – THƯƠNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC