THÔNG BÁO MỚI
DS sinh viên có giấy chứng nhận TN tạm thời ngày 28-10-2013 Sinh viên có tên trong DS nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tại VP Khoa giờ hành chính.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỌC BỔNG SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG TÀI NĂNG & HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ,  NHẬN TẠI VPK (GẶP CÔ VÂN) TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH (SÁNG 7H30 ĐẾN 11H30, CHIỀU 13H30 ĐẾN 16H30). HẠN CHÓT ĐẾN HẾT SÁNG THỨ BẢY 26/10/2013...
Danh sách tình hình nợ môn lớp 09VKT1& 2 SV xem danh sách đính kèm. Sinh viên có thắc mắc liên hệ Phòng Đào Tạo hạn chót đến hết trưa ngày 19/10/2013.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC