THÔNG BÁO
[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG] GREENFEED VIETNAM GREENFEED Việt Nam sẽ có mặt tại các trường tuyển dụng: - Đại học Cần Thơ: 25/06/2022 - Đại học Hutech: dự kiến 09/07/2022 Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội "săn" được công việc, nhận việc làm ngay khi vừa tốt...
BIỂU MẪU PHỤC VỤ VIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHÓA 2018 THÔNG BÁO V/v biểu mẫu phục vụ viết báo cáo đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành Thú y Khóa 2018   Hiện nay là giai đoạn thực hiện viết báo cáo đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thú y Khóa 2018. Để trình bày...
V/v trả lời phản ánh từ Lãnh đạo Khoa trong việc Đánh giá rèn luyện Sinh viên năm học 2021 - 2022 VP Khoa Thú y - Chăn nuôi đã tiếp nhận một số thông tin phản ánh của sinh viên về việc đánh giá rèn luyện HK1 năm học 2021 - 2022    1. Để làm rõ các vấn đề có liên quan sinh viên trực thuộc Khoa vui...
Thông báo, Kế hoạch cuộc thi HUTECH Startup Wings 2023 Phòng Công tác Sinh viên gửi Kế hoạch, thông báo của cuộc thi HUTECH Startup Wings 2023. Đây là cuộc thi có quy mô lớn cấp Trường, hoạt động bổ...
Thông báo ban hành Quy định chung về thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA THÚ Y – CHĂN NUÔI Số: 08 /TB-K.TY-CN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×