Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp

Buổi gặp gỡ có sự tham gia của TS. Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan, Trưởng Khoa Thú y - Chăn nuôi, TS. Nguyễn Văn Phát, Trưởng Bộ Môn Thú y cùng các Giảng viên - Cán bộ hỗ trợ của Khoa cùng toàn thể sinh viên khóa 2019.

Nội dung buổi gặp gỡ xoay quanh vấn đề về thực tập và tốt nghiệp của sinh viên khóa 2109. Sinh viên sẽ trải qua 2 tháng thực tập trang trại, sau đó hoàn thành báo cáo thực tập và sử dụng dữ liệu cho tiểu luận và khóa luận tốt nghiệp.

Trong buổi gặp mặt, Thầy Cô đã trả lời các thắc mắc trong quá trình thực tập cho sinh viên.
Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp 8


Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp 12Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp 17
Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp 19

14608437
×