THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 30/09/2023 Sinh viên đăng ký vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu sau đây: https://forms.gle/nnYQsAnQ5BNhJTY96 Sinh viên truy cập vào cổng thông tin: https://sinhvien.hutech.edu.vn để  hoàn thành phiếu khảo sát tốt...
THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2023 Sinh viên đăng ký vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu sau đây: https://forms.gle/nnYQsAnQ5BNhJTY96 Sinh viên truy cập vào cổng thông tin:...
Khoa Thú y - Chăn nuôi gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập - tốt nghiệp Ngày 5/9/2022, Khoa Thú y - Chăn nuôi đã gặp gỡ sinh viên khóa 2019 về kế hoạch thực tập tốt nghiệp.
THÔNG BÁO V/v ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2023 Sinh viên đăng ký vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu sau đây: https://forms.gle/XmMPtPeawAq6QBZy9 Lưu ý:  Mỗi SINH VIÊN chỉ được mời một người...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×