SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
TB NHẮC LẠI NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 1. Đối tượng nộp chứng chỉ: - Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC 2. Hình...
TB VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 03/2019 1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP: - SINH VIÊN NỘP LỆ PHÍ: 250.000 ĐỒNG TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH 2. THỜI GIAN NHẬN LỄ PHỤC: - THỜI GIAN: TỪ 06/03/2019 - 08/03/2019 - ĐỊA ĐIỂM: VP KHOA XÂY DỰNG - A.03.32 3....
TB NỘP ONLINE CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN 14DXD, 14DXC THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ONLINE CÁC CHỨNG CHỈ ĐIỀU KIỆN NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 1. Đối tượng nộp chứng chỉ: - Sinh viên Đại học chính quy khóa 2014 các lớp 14DXD, 14DXC 2. Hình...
THÔNG BÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP: 14D2XD01,14LDXD02, HOCLAI_T30 Sinh viên Lớp: 14D2XD01, 14LDXD02, HOCLAI_T30 có mặt lúc 17h00 ngày 04/10/2016 tại Phòng B11.11 để nghe Thầy Toàn triển khai môn: Thực tập tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên các lớp trên có mặt đầy đủ và đúng giờ.
TRA CỨU THÔNG TIN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 09/2016 Tra cứu thông tin tốt nghiệp – Đợt tháng 09/2016 Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp theo đường link:   http://sinhvien.hutech.edu.vn/tracuuthongtin/TraCuuTotNghiep Sinh viên đã đủ điều kiện...
DSSV dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 06/08/16 (Đợt xét TN tháng 04,05/2016) QUY TRÌNH NHẬN LỄ PHỤC ĐỢT PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 06.08.2016 Trước khi dự lễ tốt nghiệp: Đóng lệ phí thuê lễ phục 200.000đ (Tại phòng tài chính) Nhận thư mời, phiếu nhận bằng (từ ngày 28/07/16 ->...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC