THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12/2017
THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA KHOA XÂY DỰNG DIỄN RA CHIỀU THỨ 7 LÚC 13H NGÀY 16/12/2017 .

- SINH VIÊN ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA NHẬN LỄ PHỤC TỪ NGÀY 14/12/2017 ĐẾN HẾT NGÀY 15/12/2017.

- SINH VIÊN CÓ MẶT TẠI HỘI TRƯỜNG E3-05.01 KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9 LÚC 13H00 NGÀY 16/12/2017 CHIỀU THỨ 7 VÀ GỬI LẠI THƯ MỜI CHO THƯ KÍ KHOA KHI BƯỚC VÀO HỘI TRƯỜNG VÀ NGỒI ĐÚNG VỊ TRÍ THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KHOA.

- SINH VIÊN XEM THÔNG BÁO THAM DỰ LỄ, DANH SÁCH NHẬN BẰNG, SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI, SƠ ĐỒ KHU VỰC NGỒI CỦA KHOA XÂY DỰNG THEO FILE ĐÍNH KÈM.

LƯU Ý: ĐỂ LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP DIỄN RA CHU ĐÁO VÀ TRANG TRỌNG, KHOA KÍNH ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA THƯ KÍ KHOA.

TRÂN TRỌNG !

 
14568013