LỊCH NỘP & BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 (CET446 - 15DXD, 15DXDJ, HỌC LẠI - NHÓM 601, 01) - THẦY NAM
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP & BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 
(MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 01, 601 LỚP 15DXD01, 15DXDJ01, HỌC LẠI)  

Hạn nộp: 17h30, chiều Thứ ba 11/6/2019, tại VP. Khoa XD.
Các buổi bảo vệ:
  • Mã đề 21-50: 8h00, sáng Thứ tư 12/6/2019
  • Mã đề 51-90: 14h00, chiều Thứ tư 12/6/2019
  • Mã đề 01-20: 15h00, chiều Thứ sáu 14/6/2019
(địa điểm: Thư viện khu B - tầng trên)
 
Lưu ý: Sinh viên xem đúng lịch nộp và bảo vệ đồ án đúng giờ, mọi thắc mắc về sau GVHD không giải quyết.
14576281